”крањнська √≥мназ≥¤ є3 ≥м. ≤.ѕ.  отл¤ревського
’то ми?
160 г≥мназист≥в, зд≥бних ≥ талановитих, розумних ≥ наполегливих, сп≥вучих ≥ артистичних.
’то нас вчить?
1 кандидат педагог≥чних наук; 2 асп≥ранти; 5 вчител≥в ≤ квал≥ф≥кац≥йноњ категор≥њ; 2 вчител¤ ≤≤ квал≥ф≥кац≥йноњ категор≥њ; 17 молодих педагог≥в.
 
≤стор≥¤ створенн¤| ¬чител≥ | ”чн≥ | ‘отогалере¤| Ќаш≥ партнери|  онтактна ≤нформац≥¤|   
   ≈мблема
  ÷≥кав≥ висказуванн¤
™дина справжн¤ помилка- не виправл¤ти минулих помилок. ( онфуц≥й, бл. 551-479 рр. до н.е.)
ѕрирода так про все подбала, що повсюди ти знаходиш чому навчитис¤. (Ћеонардо да ¬≥нч≥, 1452-1519рр.)
  —татистика


 

Ќаш≥ вчител≥.


Ѕоднар ¬алентина ¬олодимир≥вна
директор г≥мназ≥њ: кандидат педагог≥чних наук, в≥дм≥нник народноњ осв≥ти ѕридн≥стров'¤, нагороджена медаллю "«а трудову доблесть"
"ƒва людських винаходи можна
вважати найб≥льше складними:
мистецтво управл¤ти ≥ мистецтво виховувати".
(≈.  ант).


"ћр≥ю створити школу, в ¤к≥й вчител≥ любл¤ть д≥тей, а д≥ти з пошаною ≥ любов'ю ставл¤тьс¤ до вчител≥в, батьк≥в, оточуючих та живуть у злагод≥ м≥ж собою. —творити умови, де творч≥сть, зд≥бност≥, таланђти,≥нтелектуальний розвиток г≥мназист≥в зас¤ють ¤скравою з≥ркою майбутнього".
(¬. Ѕоднар).

ћен≥ випала висока честь ≥ надзвичайно велика в≥дпов≥дальн≥сть очолювати осв≥тн≥й заклад нового типу - г≥мназ≥ю, в судьбоносн≥ роки створенн¤ та орган≥зац≥њ р≥зносторонн≥х напр¤мк≥в д≥¤льност≥.
¬ своњй д≥¤льност≥ педагог≥чний колектив кеђруЇтьс¤  онституц≥Їю ѕћ–, "«аконами про осв≥ту", "«аконами про мови" та ≥ншими законодавчими актами ѕћ–, орган≥в виконавчоњ влади, наказами ћ≥н≥стерства осв≥ти, р≥шенн¤ми м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та власним —татутом г≥мназ≥њ.
¬есь пер≥од розвитку ≥ становленн¤ г≥мназ≥њ пов'¤заний з направленн¤м зусиль колективу на реал≥зац≥ю поставлених ц≥лей ≥ завдань з тим, щоб створити необх≥дну учбово-матер≥альну ≥ ≥нтелектуђально-методичну базу, вир≥шити кадрову проблеђму, провести соц≥ально-психолог≥чну адаптац≥ю ¤к член≥в педколективу, так ≥ батьк≥в з учн¤ми.
Ќа першому етап≥ розвитку навчального закладу великого значенн¤ набуваЇ в≥дпов≥дна ≥ посл≥довна роз'¤снювальна робота серед батьк≥в та д≥тей щодо доц≥льност≥ навчанн¤ р≥дною мовою та його перспективн≥сть;
- п≥дготовка педагог≥чних кадр≥в, здатних про-
водити навчально-виховний процес в украњнсько-
мовн≥й г≥мназ≥њ;
- забезпеченн¤ б≥бл≥отеки потр≥бним фондом
п≥дручник≥в, пос≥бник≥в, додатковою та художньою
л≥тературою;
- актив≥зац≥¤ причетност≥ батьк≥вськоњ громадђ
ськост≥ до процесу становленн¤ та розвитку г≥мназ≥њ
- родини.
√оловн≥ завданн¤ г≥мназ≥њ:
- пошук ≥ в≥дб≥р дл¤ навчанн¤ творчо
обдарованих та зд≥бних д≥тей з метою наданн¤
њм навчальноњ п≥дготовки на р≥вн≥ державних
стандарт≥в ѕридн≥стров'¤ та ”крањни.
- створенн¤ спри¤тливих умов дл¤
самовираженн¤ особистост≥ учн≥в у р≥зних
видах д≥¤льност≥, њх повноц≥нного морального,
психолог≥чного, ф≥зичного, естетичного та
культурного розвитку;
- розвиток природних позитивних нахил≥в,
зд≥бностей ≥ обдарованост≥ учн≥в;
- вихованн¤ на засадах толерантност≥ з
урахуванн¤м особливостей пол≥культурного середовища м≥ста та рег≥ону;
- художньо-естетичне спр¤муванн¤ виховного процесу (музика, сп≥ви, живопис, фольклорне мистецтво, народн≥ танц≥ тощо);
- вихованн¤ Ћюдини  ультури, в основ≥ ¤кого абсолютн≥ в≥чн≥ вартост≥ житт¤;
- вихованн¤ здорового способу житт¤, ф≥зичне вдосконаленн¤ ≥ загартуванн¤ учн≥в ( спортивн≥ клуби, об'Їднанн¤, секц≥њ, удосконаленн¤ процесу проведенн¤ урок≥в ф≥зкультури, нарощуванн¤ матер≥ально-спортивноњ бази).
ƒл¤ г≥мназ≥њ пр≥ор≥тетними одноварт≥сними напр¤мами д≥¤льност≥ Ї Їдиний навчально-виховний процес, ¤кий доповнюЇ один одного, п≥дготовка випускник≥в до вступу в ¬Ќ« ”крањни, ѕридн≥стров'¤ та ≥нших крањн.
¬ даний час г≥мназ≥¤ укомплектована на 95% педагог≥чними кадрами, високими профес≥оналами та молодими спец≥ал≥стами.
30 зд≥бних, працелюбних, талановитих
вчител≥в: 1 кандидат педагог≥чних наук; 3 асп≥ранти вищих навчальних заклад≥в ”крањни; 5 вчител≥в 1 категор≥њ; 2 в≥дм≥нника народноњ осв≥ти; 5 молодих спец≥ал≥ст≥в.
” 10 вчител≥в педагог≥чний стаж роботи складаЇ в≥д 10 до 40 рок≥в.
ƒо складу адм≥н≥страц≥њ вход¤т: —мирнова “.ћ. - заступник з Ќ¬–, —ирбу ћ.‘. - заступник з Ќћ–, ¤к≥ ¤вл¤ютьс¤ асп≥рантами  ињвського нац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥м. ћ. ƒрагоманова, “окаренко “.™. - заступник з ¬–, ‘он≥ка «.—. - заступник по ј√–. «розум≥ло, що в≥д конструктивноњ, дружньоњ наполегливоњ д≥¤льност≥ член≥в адм≥н≥страц≥њ залежить усп≥х г≥мназ≥њ.
Ќаша г≥мназ≥¤ - це 11 клас≥в, 180 самих зд≥бних,
самих прекрасних, обдарованих, висококультурних
д≥тей. ÷е майже 100% забезпечен≥сть необх≥дними
п≥дручниками, пос≥бниками, методичною
л≥тературою.
¬ г≥мназ≥њ д≥ють ком'ютерний клас,
ф≥токомплекс, спортивна зала, гуртки та клуби за ≥нтересами.
¬елике значенн¤ прид≥л¤Їтьс¤ науково-методичн≥й робот≥. 31 серпн¤ 2005 року створен≥ та працюють кафедри: украњнськоњ ф≥лолог≥њ (зав.кафедрою √рудко ќ.≤.), сусп≥льних наук (зав.кафедрою „ебан √Ћ.), кафедра початкового навчанн¤ (зав.кафедрою ѕлутар Ќ.ј.), кафедра математики, ≥нформатики, ф≥зики (зав. кафедрою Ѕелоног  .ј.), кафедра додаткового навчанн¤ (зав. кафедрою Ќ≥жегородова “.—.), продовжують роботу методичн≥ об'Їднанн¤ класних кер≥вник≥в (Ћохова “.—.), ≥ноземних мов (ƒем'¤ненко √.ќ.), працюЇ психолог≥чна служба (кер≥вник ћунт¤н ќ.ћ.).
ѕедагог≥чна рада г≥мназ≥њ ухвалила ≥ визначила генеральну проблему над ¤кою педагог≥чний колектив розпочинаЇ свою д≥¤льн≥сть, а саме: ќсобист≥сно зор≥Їнтована система навчанн¤ та вихованн¤ ≥ њњ вплив на розвиток творчих ≥нтелектуальних зд≥бностей учн≥в.
ќсновне завданн¤ - наданн¤ допомоги учнев≥ у визначенн≥ свого ставленн¤ до самого себе, ≥нших людей, навколишнього св≥ту, своЇњ профес≥йноњ д≥¤льност≥, розвиток творчих зд≥бностей, усв≥домленн¤ свого "¤!".
–≥шенн¤м педагог≥чноњ ради введен≥ в д≥¤льн≥сть г≥мназ≥њ програми "ќбдарована дитина", "√≥мназ≥¤ - родина".
Ўл¤хи, напр¤ми, способи ≥ форми реал≥зац≥њ ѕрограм г≥мназ≥њ продуман≥, сформульован≥, пов'¤зан≥ м≥ж собою ≥ визначен≥ виконавц≥.
¬иход¤чи з вищеозначеного, вих≥дною позиц≥Їю роботи педагог≥чного колективу ≥ кожного вчител¤ зокрема, стаЇ пост≥йна ц≥леспр¤мована робота по п≥двищенню профес≥онал≥зму, педагог≥чноњ майстерност≥, формуванн¤ такого осв≥тнього середовища, де кожен учень Ї не пасивним об'Їктом, а суб'Їктом навчанн¤ ≥ вихованн¤, головною д≥Ївоюособою всього навчально-виховного процесу.
ƒл¤ високоефективного ≥ пл≥дного
функц≥онуванн¤ вищеозначеноњ системи
навчально-виховного процесу в ц≥лому, необх≥дно пост≥йно удосконалювати ≥ створювати оптимальн≥ умови д≥¤льност≥ вчител≥в ≥ учн≥в, дл¤ чого потр≥бно впровадити наступне:
1. ¬≥дкрити другий комп'ютерний клас.
2. ѕочинаючи з 2005 - 2006 навчального
року зд≥йснювати поступове впровадженн¤
комп'ютерних програм у вивченн≥ базових
предмет≥в.
3. ќбладнати спец≥ал≥зован≥ лаборатор≥њ х≥м≥њ та
ф≥зики.
4. ќрган≥зувати п≥дготовч≥ курси вчител≥в
- користувач≥в комп'ютерноњ техн≥ки та
комп'ютерних ≥нформац≥йних програм.
5. ќбладнати вс≥ проф≥льн≥ навчальн≥ каб≥нети сучасними техн≥чними засобами навчанн¤ (комп'ютери, в≥деотехн≥ка, проекц≥йна техн≥ка, тощо).
6. ѕ≥дключитис¤ до системи Ђ≤нтернетї.
7. ƒобитис¤ отриманн¤ атестату ”крањни.
8. —творити комплекс Ђƒитсад - г≥мназ≥¤ -
ун≥верситетї. « метою забезпеченн¤ т≥сного зв'¤зку з вищими навчальними закладами ”крањни, ѕридн≥стров'¤, п≥двищенн¤ наукового потенц≥алу педколективу, науково-методичного сп≥вроб≥тництва та зд≥йсненн¤ ранньоњ профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ учн≥в на подальшу навчальну д≥¤льн≥сть, г≥мназ≥¤ п≥дтримуватиме пост≥йн≥ зв'¤зки з:
 ињвським нац≥ональним ун≥верситетом ≥м.“.Ўевченка;
ѕ≥вденноукрањнським педагог≥чним
ун≥верситетом ≥м. .”шинського (м.ќдеса);
- ≤нститутом украњнознавства (м. ињв);
- ¬≥дкритим ћ≥жнародним ун≥верситетом
розвитку людини Ђ”крањнаї (м. ињв), Ќ ѕ д≥Ї на
баз≥ г≥мназ≥њ з 2004 року.
-ѕридн≥стровським державним ун≥версиђтетом ≥м.“.√.Ўевченка (кафедрою ѕ¬Ў ≥ —ќ“ та кафедрою украњнськоњ ф≥лолог≥њ);
- јкадем≥Їю педагог≥чних наук ”крањни;
- ћ≥жнародною —лов'¤нською јкадем≥Їю
осв≥ти ≥м.я.ј. оменського та ≥ншими вищими
навчальними закладами та науковими
лаборатор≥¤ми.
—творена Ќауково-методична рада г≥мназ≥њ, ¤ка розгл¤даЇ ≥ розробл¤Ї стратег≥чн≥ проблеми розвитку Ќ¬ѕ допомогаЇ ≥ контролюЇ њх впровадженн¤ в навчально-виховний процес, контролюЇ процес самоосв≥ти та самовдосконаленн¤ вчител≥в тощо.
« цього навчального року Ќћ– зд≥йснюЇ контроль за орган≥зац≥Їю та проведенн¤м науково-пошуковоњ та досл≥дницькоњ роботи творчих учн≥вських колектив≥в, наданн¤ њм квал≥ф≥кованоњ допомоги. “ака робота дозвол¤Ї учн¤м реал≥зувати своњ ≥нтелектуальн≥ можливост≥ ≥ природн≥ нахили за њх вподобанн¤ми ≥ ≥нтересами.
ѕриор≥тетним напр¤мом в д≥¤льност≥ г≥мназ≥њ ¤вл¤Їтьс¤ виховна робота з учн¤ми. ѕошуки нових п≥дход≥в до формуванн¤ системи вихованн¤ привели до ≥дей концепц≥њ Ђ√≥мназ≥њ - родиниї, розробленою групою науковц≥в  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥м.“.Ўевченка п≥д редакц≥Їю академ≥ка ѕ.ѕ. ононенка.
ЂЎкола - родинаї покликана знайти шл¤хи поверненн¤ духовноњ спор≥дненост≥, милосерд≥¤, шани, поваги, авторитету батька ≥ матер≥, поваги ≥ любов≥ до р≥дноњ мови, п≥сн≥, народних традиц≥й, обр¤д≥в, толерантного в≥дношенн¤ до представник≥в р≥зних нац≥ональностей.
ћен≥ б хот≥лось под¤кувати кожному члену нашого колектива за мужн≥сть, за в≥ддан≥сть справ≥ вихованн¤ д≥тей, за любовь до г≥мназ≥њ, а також под¤кувати батькам —алат≥ Ћ.¬., ѕалан-чан Ћ.≤., ”рсу ќ.ћ.,  орбанюку ј.¬., Ќ≥кол≥шин≥й “.≤. та ≥нших за турботу, п≥дтримку, допомогу. ’очу передати велике спасиб≥ кер≥вникам м≥ста, громадськост≥, без ¤ких не було б нашоњ г≥мназ≥њ.

  © Copyright Salata Design  
Сайт создан в системе uCoz